Statens finanser utvecklas betydligt starkare

Finansminister Mikael Damberg (S) lägger fram regeringens bedömning av svensk ekonomi. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi/Politik (TT)

BNP växer fortare än väntat. Därmed utvecklas statens finanser betydligt bättre än tidigare bedömning, enligt regeringens nya prognos.

– Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt. BNP-nivåerna är tillbaka på de nivåer som förutspåddes före krisen, säger finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff.

– Ser vi på efterfrågan har vi en hög efterfrågan och minskad arbetslöshet framåt. Vi reviderar upp nivåerna för sparandet och har en fortsatt låg statsskuld, inte minst jämfört med andra länder, fortsätter han.

BNP-tillväxten bedöms landa på 4,9 procent i år, för att sedan lugna ner sig lite åren därpå, då tillväxten spås bli 3,4 procent 2022 och 1,4 procent 2023.

Fler bostäder

I septemberprognosen, i samband med att regeringen lade fram sin budget, bedömdes BNP växa med 4,4 procent i år och 3,5 procent nästa år, för att tappa ytterligare tempo 2023, med en tillväxt på 1,4 procent.

– Att vi reviderar upp för i år är utfallsdrivet. En förklaring är att bostadsinvesteringarna har utvecklats starkt under året, säger Damberg.

Pandemin har slagit olika mot olika branscher, poängterar Damberg:

– Flera branscher är fortfarande drabbade av pandemin, till exempel flygindustrin. Man ska också ha med sig att även om tjänstebranscherna som helhet återhämtat sig så har inte sysselsättningen gjort det i tjänstesektorn.

Lägre underskott

Underskottet i statens finanser blir också betydligt mindre än tidigare bedömning. I år landar underskottet på 0,8 procent av BNP för att nästa år landa i princip i balans. 2023 blir det överskott i statsfinanserna igen.

I septemberprognosen spåddes ett underskott i år på 1,8 procent av BNP, 0,7 procent nästa år, för att nå ett lite mindre överskott 2023.

Därmed sjunker också statsskulden fortare än tidigare beräknat, enligt regeringens bedömning.

Inflationen spås landa på i genomsnitt 2,0 procent 2022. Det är en uppskrivning jämfört med tidigare prognos men betydligt lägre än vad statliga Konjunkturinstitutet spådde i går, 2,8 procent.

– Vi liksom Riksbanken väntar oss att bidraget från energipriset till inflationstakten blir lägre nästa år och inflationen således faller tillbaka, säger finansministern.

Regeringen gör ungefär samma bedömning av arbetslösheten som i septemberprognosen, att den faller från 8,9 procent i år till 7,7 procent nästa år i genomsnitt, enligt SCB:s sätt att mäta.