DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Spår urstarka statsfinanser

Michael Grahn, Danske Banks chefsekonom. Arkivbild. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Svensk BNP-tillväxt bromsar in något nästa år. Men statens finanser är urstarka och regeringen borde satsa på offentliga investeringar, enligt ny konjunkturprognos.

Från en BNP-tillväxt 2021 på 4,5 procent spår Danske Banks ekonomer att tillväxten landar på 3,0 procent i år, för att sedan dämpas till 2,2 procent nästa år, en bedömning som ligger i linje med vad andra prognosmakare förutspår.

Arbetslösheten faller successivt, ner till 6,5 procent i snitt nästa år.

Den tillfälligt högre inflationen når rekordhöjder i vinter, runt 4,5 procent, i alla fall den högsta nivån sedan Riksbankens nuvarande inflationsmål introducerades 1995. Men sedan faller prisökningstakten ner till normala nivåer och någon räntehöjning från Riksbanken är inte i sikte förrän 2024, enligt Danske Bank.

Svensk ekonomi står stark och det finns gott om statliga pengar att satsa, enligt Danske Banks chefsekonom Michael Grahn.

"Med urstarka statsfinanser vore det därför läge att utnyttja finanspolitiken bättre via ökade offentliga investeringar utan att riskera stabiliteten. Förutsättningarna är dock att politikerna satsar på områden som skapar framtida tillväxt och inte fokuserar på att vinna röster", skriver han i en kommentar.