DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Rapport: Sverige och EU tappar mark inom teknologi

Europa tappar mark gentemot Kina och USA när det gäller teknologi, visar ny rapport från McKinseys. "Våra företag växer långsammare", säger Magnus Tyreman, Managing partner för McKinsey i Europa, i ett pressmeddelande.

I den digitala vågen, till internet och mjukvara, presterar europeiska företag sett sämre finansiellt, visar rapporten ”Securing Europe’s future beyond energy: Addressing its corporate and technology gap”.

År 2000 var värdet av storföretag i Europa 7 biljarder dollar och i USA 8 biljarder dollar. År 2021 var motsvarande värde 21 respektive 46 biljarder dollar. Under 2021 var också kapitalinvesteringar i Europa tre gånger lägre än i USA.

– Sverige och Europa har fostrat många globala toppbolag, men faktum är att att våra företag växer långsammare, generar lägre vinst och investerar mindre i forskning och utveckling än amerikanska motsvarigheter. Det finns därför både en stor möjlighet och ett stort behov av att Europa tar itu med företagsresultat och innovationsluckor, säger Magnus Tyreman i ett pressmeddelande.

Av de tio teknikområden som analyserats är Europa endast ledande i två, framtidens material och miljöteknologi. I övriga åtta områden, där sju stycken är kopplade till kommunikations- och informationsteknologi och ett område till bioteknik, har Europa en svag position. Det är skadligt för såväl konkurrenskraften, tillväxten och kapaciteten att nå nettonollutsläpp till 2050.

Pressmeddelande: McKinseys Europachef: vi halkar efter USA och Kina – två till fyra biljoner euro per år står på spel