Kontantupproret JO-anmäler region

Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna för beslutet att inte ta emot kontanter som betalning för patientavgifter.

Enligt ett pressmeddelande uppger Kontantupproret att Högsta förvaltningsdomstolen i avgörande har slagit fast att offentliga vårdgivare måste acceptera kontanter.

– Det strider mot lagen att vägra ta emot kontant betalning för patientavgifter. När Region Kronoberg beslutade att inte ta emot kontanter slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det var fel. Nu är det Dalarna som gör samma sak, säger Björn Eriksson.

Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna