DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Hushållens lån växer snabbare

Ekonomi (TT)

De svenska hushållens lån hade i mars en årlig tillväxttakt på 6,8 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med februari, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 5,7 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i mars till 4 796 miljarder kronor. Det är en ökning med 26 miljarder jämfört med februari och en ökning med 302 miljarder jämfört med mars 2021.

Hushållens bostadslån uppgick i mars till totalt 3 944 miljarder kronor, en ökning med 19 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 252 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).