Höjt tak för skattefria gåvor till anställda

Bild: Christine Olsson

2020 slopades förmånsbeskattningen för gåvor till anställda tillfälligt upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Skattefriheten ligger kvar även i år och beloppsgränsen har fördubblats till 2 000 kronor i år, skriver Dagens Juridik.

Konkurrensverket uppmanar r upphandlande myndigheter att köpa in gåvokort till sina anställda under tiden det förhöjda beloppet för skattefria gåvor gäller. Men konkurrensverket förtydligar att det inte finns något undantag för när upphandlande myndigheter köper in gåvor till anställda i upphandlingslagstiftningen, rapporterar Dagens Juridik.

Dagens Juridik: Taket höjs för skattefria gåvor till anställda under 2021