RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Högsta inflationen på 13 år

Högre drivmedelspriser driver upp inflationen. Arkivbild. Bild: Erik Simander/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen stiger till den högsta nivån sedan september 2008. Draghjälp kommer från höjda elpriser.

Fast prisuppgångarna är inte så stora som bedömarna hade räknat med och svenska marknadsräntor sjunker något efter statistiken.

I september låg prisökningstakten på årsbasis, enligt måttet KPIF, på 2,8 procent, den högsta nivån sedan 2008, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Bedömare hade räknat med 3 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Reuters.

I augusti låg KPIF-inflationen på 2,4 procent.

Det är höjda elpriser som pressar upp inflationen, enligt Caroline Neander, prisstatistiker på SCB. Detta påverkar bland annat boendekostnaderna.

Högre drivmedelspriser – upp 23 procent på ett år – bidrar också stort till inflationslyftet.

Exklusive energipriser låg KPIF-inflationen på 1,5 procent i september, mot väntade 1,8 procent.

Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procent.

Inflationen i september låg inte bara under marknadens förväntningar, men även lägre än vad Riksbanken hade räknat med i sin senaste prognos.

De svenska marknadsräntorna sjönk marginellt efter inflationssiffrorna, medan kronan låg stabil mot både euron och dollarn.

Joakim Goksör/TT