DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Handelsnettot minus 18,4 miljarder

Ekonomi (TT)

Utrikeshandeln med varor gav i augusti ett underskott på 18,4 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett underskott på 11,1 miljarder kronor.

Varuexporten uppgick i augusti till 148,5 miljarder och varuimporten till 166,9 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat med 28,7 procent och importen har ökat med 31,9 procent jämfört med augusti 2021.

Rensat för säsongsvariationer uppgick handelsnettot till minus 8,2 miljarder kronor i augusti, jämfört med minus 7,8 miljarder kronor i juli.