KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Bränslepriserna fortsätter rusa

Bild: Anders Wiklund/TT

Bränslepriserna kommer med stor sannolikhet fortsätta öka framöver. Framförallt kommer priset på diesel stiga, skriver Dina Pengar.

På bara ett år har bensin- och dieselpriset stigit med cirka tre respektive fyra kronor per liter. Framförallt kan ökningen ses som ett resultat av återgången efter pandemin, men även andra faktorer spelar in. Dieselpriset står för den största ökningen då man nu tillsätter mer av förnybara HVO100, vilket inneburit en prisökning på 75 öre.

Ökningen drabbar bland annat åkeribranschen. Omställningen till förnybara bränslen är viktig, menar Sveriges Åkeriföretag, men samtidigt finns en stor oro kring prisutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft.

– Det finns en gräns för vad näringen kan ta. Åkerierna måste kunna få in de här ökade kostnaderna. Det kan ju inte skena hur mycket som helst, då gäller det att se en helhetsbild, säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, till Dina Pengar.

DP: ”Det går inte att sätta ett högt pris på mobilitet”