NYA GLOBALA SKATTERNA

Bankskatten överklagas till EU-domstolen

Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, ser den så kallade bankskatten som olaglig. Arkivbild Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Bankföreningen överklagar bankskatten som trädde i kraft vid årsskiftet till EU-domstolen. Den strider mot EU-rätten och statsstödsreglerna, enligt föreningens vd Hans Lindberg.

Formellt heter den så kallade bankskatten riskskatt för kreditinstitut och enligt regeringen ska den dra in buffertkapital till statskassan, som kan behövas vid en bankkris.

Storbankerna och deras lobbyorganisation Bankföreningen har sedan förslaget lades fram fört en kampanj mot skatten och nu tar Bankföreningen steget och anmäler den till EU-domstolen.

Motiveringen är att den missgynnar svenska banker till utländska bankers fördel, vilket enligt Bankföreningen gör den olaglig.

"Skatten är inte bara skadlig för hushåll och företag, utan dess selektiva utformning är i sig orättvis och enligt vår bedömning olaglig eftersom den strider mot EU-rätten och dess statsstödsregler", skriver Hans Lindberg, vd på Bankföreningen, i en kommentar.

I korthet innebär bankskatten att nio banker och kreditinstitut – inklusive statliga SBAB och Svensk Exportkredit samt kommunägda Kommuninvest – ska betala cirka sex miljarder. Det innebär enligt Bankföreningen att skattetrycket mot de berörda bankerna ökar från 20 till 30 procent.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Riskskatten för kreditinstitut, den så kallade bankskatten, hamnar ovanpå de avgifter bankerna redan betalar för insättningsgarantier och resolutionsfonden som ska kunna användas i krislägen.

Riksdagen har uppmanat regeringen att senast den 1 oktober i år återkomma med ett nytt förslag till bankskatt. Detta sedan det konstaterats att den modell som nu används riskerar att slå mot lokalt förankrade banker och även kan snedvrida konkurrensen mellan svenska och utländska banker.

EU-kommissionen har trots kritik mot att lagen om riskskatten kan strida mot statsstödsreglerna valt att inte inleda något granskningsförfarande.