KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Riksrevisionen: AP-fonderna kan bättre

STOCKHOLM 20201103Exteriör Riksrevisionen på S:t Eriksgatan i Stockholm.Foto: Jessica Gow / TT kod 10070 Bild: Jessica Gow

Ekonomi (TT)

AP-fondernas hållbarhetsarbete får godkänt av Riksrevisonen. Det är rimligt och ändamålsenligt, enligt en ny granskningsrapport.

Men det finns utrymme för förbättringar. AP-fonderna och regeringen bör göra mer för att de förvaltade medlen ytterligare ska främja målen om hållbar utveckling, anser Riksrevisionen.

De sex AP-fonderna förvaltar ett pensionskapital motsvarande cirka 2 400 miljarder kronor. Målet är att skapa långsiktig hög avkastning för att trygga pensionerna. Men fonderna ska också bidra till en hållbar utveckling.

Det arbetet får godkänt av Riksrevisionen, som dock anser att det går att göra mer.

"För regeringens del handlar det om att ta initiativ till att samma juridiska krav ställs på alla AP-fonderna. I dagsläget har de första fyra AP-fonderna ett lagstiftat hållbarhetskrav på sig, och för Sjunde AP-fonden är detta på gång. Sjätte AP-fonden omfattas dock inte", konstaterar Riksrevisionen i rapporten.

Om samma krav ställs på alla AP-fonderna så bör hållbarhetsarbetet bli mer effektivt, enligt riksrevisor Helena Lindberg.

"Det förtydligar även ansvaret för att beakta hållbarhet och skapar bättre förutsättningar för att nå målen på hållbarhetsområdet" skriver hon.