RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Flera räntesänkningar väntar

Färska inflationssiffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Arkivbild. Bild: Chris Anderson/TT

Ekonomi (TT)

Den svenska inflationen fortsätter att sjunka och är nu under Riksbankens prognos. Det kan bädda för fler räntesänkningar än Riksbanken tidigare flaggat för. ”Den strama penningpolitiken har gett effekt och bidragit till att få ner inflationen”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna till TN.

Inflationstrenden har varit tydlig den senaste tiden, ytterligare ett tecken på detta är nu aprilsiffran. Medan förväntningarna låg på en nedgång till 4,0 procent så sjönk i stället inflationen till 3,9 procent enligt KPI-måttet (4,1 procent i mars).

För svenska hushåll och konsumenter är det ytterst glädjande nyheter. Dessutom, inflationsmåttet KPIF (där boränteeffekter räknats bort) och som Riksbanken framförallt tittar på, visar på en liknande utveckling.

Lyftet till 2,3 procent var även det mindre än förväntat och man är nu mycket nära Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent, det innebär att den räntesänkning som meddelades nyligen från Riksbanken, kommer att kunna följas av flera under hösten, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

– Det här var ett bra utfall, vi hade förväntat oss en högre inflation och vi känner oss nu trygga med att inflationen kommer ned under inflationsmålet och man kommer vara där under sommaren, säger han.

Två sänkningar

Riksbanken har i sin egen prognos ytterligare två räntesänkningar under 2024 från nuvarande nivån på 3,75 procent. Mattias Persson bedömer dock att det blir flera.

– Sänkningarna kommer att fortsätta under andra halvåret och vi förväntar oss tre till under året där nästa kommer i september, säger han.

En utmaning för svensk del har varit den svaga kronan. I nuläget kostar exempelvis en euro omkring 11,70 kronor och ytterligare räntesänkningar gör att den svenska valutan riskerar att tappa ännu mer i värde mot såväl euron som den amerikanska dollarn. Det som dock talar för svensk del är att Europeiska centralbanken (ECB) blivit alltmer tydligt att en räntesänkning väntar även från ECB:s håll vid nästa penningpolitiska möte i juni.

– Man kommer nu allt närmare en sänkning och ECB gett stöd åt prognosen att sänkning sker i juni. Det gör det enklare för Riksbanken och för den svenska kronan. Utvecklingen vi ser gör att vägen är öppen för sänkningar under hösten, säger Mattias Persson.

”Den strama penningpolitiken har gett effekt.”

Inflationssiffran är goda nyheter för industrin, enligt Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

– Dagens inflationsbesked är positiva signaler för Riksbanken och planen att sänka räntan ytterligare två gånger i år bör ligga fast. Den strama penningpolitiken har gett effekt och bidragit till att få ner inflationen. Men som väntat har det kostat och vi befinner oss i en lågkonjunktur, säger hon till TN

Basindustrin påverkas i stor utsträckning av ränteläget och produktionen föll rejält förra året, betonar hon.

– Även inledningen av 2024 har varit svag. I förra veckan kom ny produktionsdata data från SCB (PVI). Den visade att produktionen i basindustrin första kvartalet i år var sex procent lägre än året innan. Produktionen var också lägre jämfört med sista kvartalet förra året. Nedgången var bred.

– När nu inflation har kommit ner och penningpolitiken kan lättas talar detta för att utvecklingen i basindustrin 2024 bör bli starkare än under 2023.

Fakta

Den svenska inflationen sjönk till 3,9 procent i april enligt KPI-måttet, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I mars låg inflationen – det vill säga konsumentprisökningarna i årstakt – på 4,1 procent.

Analytiker hade räknat med att inflationen skulle sjunka till 4,0 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Det kan jämföras med en väntad uppgång till 2,4 procent, från 2,2 procent i mars.

Riksbankens inflationsmål är en KPIF-inflation på 2,0 procent.