KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Jacke: 400 miljarder räcker inte för kärnkraft

Bild: Christine Olsson/TT

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, efterlyser statligt stöd för att accelerera utvecklingen av kärnkraft. "Staten behöver lyfta en del av risken", säger han till EFN.

De 400 miljarder kronor som ställts ut i statliga garantier genom Tidöavtalet är inte tillräckligt för att täcka de politiska riskerna med stora kärnkraftsinvesteringar, menar Jan-Olof Jacke.

– Det är uppenbart att det finns ett starkt intresse bland näringslivet att investera. Men givet den enormt stora politiska risk som finns så behöver staten vara med och lyfta av en del av den risken, säger Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv håller i skrivande stund på att ta fram två separata rapporter om finansieringen av svensk kärnkraft.

Jan-Olof Jacke betonar också behovet av att förkorta tillståndsprocesser och förbättra förutsättningarna för Sverige att leda den globala gröna omställningen.

– Om vi agerar nu, om vi signifikant kortar tillståndstider och får fart på den svenska fossilfria elkraftsproduktionen, så har vi alla förutsättningar i världen att vara en ledande nation i den här omställningen, säger han.

EFN: Svenskt näringsliv kräver statlig kärnkraftsgaranti