DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Efter krisen – dörren öppnas för småhusbyggare

Det har varit mörka moln över småhusmarknaden tidigare, kanske syns det en ljusning nu? Arkivbild. Bild: Fredrik Persson/TT

Ekonomi (TT)

Krisen inom småhusbranschen är långtifrån över. Men viss lättnad kan skönjas och byggprognoserna höjs.

Byggbranschen har varit en av de hårdast drabbade när räntorna rusat. För småhusbyggare har det varit extra tufft när hushåll pausat sina husplaner på grund av den ekonomiska situationen.

I takt med att inflationen mattas av och en första räntesänkning närmar sig ser dock läget något mera positivt ut. Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen exempelvis, har nyligen reviderat sin prognos för 2024.

– I höstas hade vi en bedömning på 4 000 (påbörjade objekt) . Den siffran har vi nu reviderat upp till 4 500, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert vid organisationen.

Flera faktorer

Flera faktorer väger in utöver förändrat konjunkturläge, påpekar Gustaf Edgren:

– Den tunga bakomliggande faktorn, det vill säga ett bostadsbehov, har ju aldrig försvunnit. Sedan uppfattar vi att köpare kommit till en acceptans för att huset man köper i dag är dyrare än det du tittade på för två år sedan.

Ett av de företag som drabbats av nedgången är bostadsutvecklaren Obos som äger hustillverkarna Smålandsvillan och Myresjöhus och som har tvingats varsla ett par hundra medarbetare.

Vd:n Joakim Henriksson ger en tudelad bild av hur läget är just nu:

– Jämfört med för ett år sedan så säljer vi dubbelt så mycket, men det innebär att hälften det vi säljer är från vårt varulager. När det gäller nyproduktion är det fortsatt tufft läge. Det bedömer vi kommer gälla för det här och kommande år, säger han.

Joakim Henriksson beskriver det som en stabilisering av marknadsläget men där företaget tvingas att som han uttrycker det "övervintra" i väntan på bättre tider.

– Tittar vi på produktionstakten så bedömer vi den något högre under 2025 men det är en långsam ljusning, säger han.

Tobias Österberg/TT