RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationen faller mer än väntat

Prisökningstakten på årsbasis i mars 2024 enligt måttet KPI. Bild: Anders Humlebo/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen faller till 4,1 procent i mars, enligt måttet KPI, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det var en oväntat stor nedgång, från 4,5 procent i februari.

Livsmedelspriserna sjönk mot månaden före.

Det var en större nedgång än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 4,4 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

I februari låg inflationen, prisökningarna på årsbasis, på 4,5 procent.

Inflationsmåttet KPIF – där boränteeffekter har räknats bort – sjönk till 2,2 procent. Det kan jämföras med väntade 2,6 procent och Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent.

"Vissa varor är till och med billigare än vad de var under samma period förra året", säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, enligt ett pressmeddelande.

På månadsbasis, jämfört med februari, steg konsumentpriserna med 0,1 procent. Där låg förväntningarna på 0,4 procent.

Rensar man bort energipriserna från KPIF och tittar på den underliggande inflationen sjönk den till 2,9 procent, ned från 3,5 procent i februari.

– Inflationen är nu i princip nere på inflationsmålet och därmed ligger vägen öppen för att Riksbanken ska gå före den europeiska och amerikanska centralbanken och sänka styrräntan i maj. Att vänta ytterligare riskerar att få onödigt stora negativa konsekvenser för svensk konjunktur, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

– Nu måste regeringen släppa inflationshotet och blicka framåt. Det behövs en offensiv reformagenda i höstbudgeten som får fart på Sverige.