RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad – spår tre sänkningar på ett år

Riksbanken, med chefen Erik Thedéen, lämnar styrräntan oförändrad. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4,00 procent, den högsta nivån sedan 2008. Riksbanken räknar dock med att styrräntan sänks tre gånger på ett år, enligt en ny prognos.

Beskedet låg i linje med förväntningarna. Riksbanken räknar dock med att styrräntan sänks tre gånger på ett år, enligt en ny prognos.

En första sänkning väntas i maj eller juni, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

"Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni", skriver Riksbanken.

Sedan väntar fler sänkningar, en ytterligare fram till årsskiftet och sedan ännu en strax därefter. Enligt Riksbankens egna prognos för styrräntan, den så kallade räntebanan, ligger den på 3,44 procent kommande årsskifte och 3,20 procent i första kvartalet 2025 och fortsätter sedan ned till 2,76 procent ett år senare och 2,58 procent i första kvartalet 2027.

Ingen ändring nu

Samtidigt lämnar Riksbanken styrräntan i nuläget oförändrad på 4,00 procent, den högsta nivån sedan 2008.

Räntebeskedet låg i linje med förväntningarna.

"Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent", skriver Riksbanken.

Ser lägre inflation

Banken har även skrivit ned sin inflationsprognos rejält. KPI-inflationen beräknas i år till 3,5 procent i genomsnitt för att sjunka till 1,5 procent nästa år. Det är ungefär 1 procentenhet lägre än i tidigare inflationsprognos.

"Inflationsförväntningarna är väl förankrade och löneökningarna måttliga. Inflationen har fortsatt att sjunka och framåtblickande indikatorer tyder på att den närmar sig 2 procent", skriver Riksbanken.

Marknadsreaktionerna på räntebeskedet var knappt mätbara. Kronan backade ett öre mot euron och dollarn.