RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Högre inflation i januari

Färska inflationssiffror från SCB. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen ökade till 5,4 procent i januari jämfört med 4,4 procent i december, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Analytiker hade i snitt räknat med en KPI-inflation – konsumentprisökningar i årstakt – på 5,0 procent i januari, enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning av prognoser.

"Boendekostnaderna ökade i januari och fortsätter att vara det största bidraget till inflationstakten enligt KPI", säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB om utvecklingen.

Drivmedelspriserna föll samtidigt radikalt, särskilt dieselpriserna, till följd av minskad reduktionsplikt.

Och exklusive energipriser fortsatte inflationstrycket att avta.

Den underliggande inflationen – KPIF-inflationen exklusive energipriser – föll till 4,4 procent, mot 5,3 procent. Det var i linje med prognoserna.

Lyftet för KPI-inflationen var dock högre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en KPI-inflation – konsumentprisökningar i årstakt – på 5,0 procent i januari, enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning av prognoser.

KPIF-inflationen – ett inflationsmått där boränteförändringar räknats bort – steg också till 3,3 procent i januari, upp från 2,3 procent i december. Där låg förväntningarna på 3,1 procent.

Riksbankens inflationsmål siktar på en KPIF-inflation på 2,0 procent.

Enligt SCB sänktes KPI-inflationen med 0,25 procentenheter i januari på grund av ändringar i den varukorg SCB använder för att beräkna inflationen.