BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Riksbankschefen: Gängkriminaliteten ett hot mot svensk tillväxt

Riksbankschef Erik Thedéen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Skjutningar och sprängningar kan påverka förtroendet i Sverige, och därmed också förstöra möjligheter till långsiktig tillväxt. Det säger riksbankschef Erik Thedéen i en intervju med Financial Times.

Våldsvågen i Sverige riskerar att slå mot Sveriges långsiktiga tillväxt, säger riksbankschef Erik Thedéen i en intervju med Financial Times. I intervjun påtalar han att förtroendet mellan människor och mellan människor och myndigheter har varit en av Sveriges främsta konkurrensfördelar, men om den verkligheten ”kan utmanas” om gängbrottsligheten får fäste.

– Långsiktigt är det ett potentiellt hot mot tillväxtpotentialen i Sverige. Det är ytterligare en anledning till varför vi måste hantera situationen och stoppa utvecklingen. Om du tittar globalt på platser där förtroende saknas så är det typiskt sett i länder som inte har en stark ekonomisk tillväxt, säger Erik Thedéen till Finanial Times.

I intervjun tar han också upp kampen mot inflationen, som har visat sig vara mycket svårare att hantera än vad man trott.

Financial Times: Sweden’s long-term growth at risk from gang crime, warns central bank chief