DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Riksbanken: Dämpade planer på prishöjningar

En företagsundersökning gjord av Riksbanken visar Bild: Tim Aro/TT

Ekonomi (TT)

Företagen har reviderat ned sina planer på kommande prishöjningar, både den närmaste tiden och det kommande året, visar en företagsundersökning gjord av Riksbanken.

För företagen präglas situationen av hård konkurrens och prispress, enligt undersökningen.

"Konjunkturen bedöms fortsätta att mattas av och det svaga konjunkturläget väntas hålla i sig det närmaste halvåret", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Företag som säljer direkt till hushåll upplever en "fortsatt mycket svag efterfrågan", enligt undersökningen. För exportsektorn ser det ljusare ut, med "gott om order att arbeta med", enligt Riksbanken.

"Nu börjar visserligen flera branscher inom industrin att märka av en inbromsning i konjunkturen, men de ser inget kraftigt fall i efterfrågan framöver utan förväntar sig en mjuklandning", skriver Riksbanken.

"Byggsektorn är tydligt mer pessimistisk om konjunkturutsikterna än tidigare. Det beror delvis på att övrigt byggande inte längre bedöms kompensera för det kraftiga fallet i efterfrågan på nya bostäder", tillägger Riksbanken.