DET SVENSKA LANTBRUKET

Nära 200 miljoner i krisstöd till bönder

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) presenterar ett nytt stöd till lantbrukare efter sommarens torka och skyfall. Bild: Christine Olsson/TT

Det blir ett krisstöd till Sveriges bönder efter sommarens torka och skyfall. Regeringen föreslår ett stöd till lantbrukare på 193 miljoner kronor.

Stödet tas i höständringsbudgeten för 2023 och innebär att svenska staten medfinansierar jordbruksstödet från EU maximalt, enligt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Exakt hur pengarna ska fördelas ska regeringen återkomma med, men utgångspunkten är att det ska gå till företag som har påverkats av torka och nederbörd och där stödet "bedöms nå bäst effekt för att begränsa långsiktiga konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion".

Peter Kullgren är dock tydlig med att krisstödet är en kortsiktig åtgärd.

– Robustheten i lantbruket i Sverige kommer genom lönsamhet. Mitt fokus är att se på långsiktiga lösningar, som bättre konkurrensvillkor och att vi har ett regelverk som inte skiljer sig alltför mycket mot konkurrenternas som primärt är europeiska bönder, säger han.

Senast den 30 september ska regeringen presentera för EU-kommissionen hur stödet ska fördelas. Målet är sedan att det ska betalas ut innan den sista januari nästa år.

TT: Hur mycket hjälper det här stödet de drabbade bönderna?

– Det är svårt att säga eftersom jag inte har någon exakt siffra på skadorna som vädret har ställt till med. Men stödet är utformat så att vi får medfinansiera 200 procent av det vi får ur EU:s jordbruksreserv, och det gör vi. Så regeringen har gjort det vi kan ur krisstödshänseende.

Utöver ett krisstöd föreslår regeringen också 200 miljoner kronor extra på anslaget till biogasstöd i budgeten för nästa år.