DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Sänkt skatt för pensionärer i budgeten

Förslaget kostar statskassan två miljarder kronor. Arkivbild. Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Regeringen vill sänka skatten för pensionärer med totalt två miljarder kronor i höstbudgeten. Men mer än hälften av lättnaden nästa år beror på automatiska justeringar med inflationen.

Skattesänkningen omfattar alla landets pensionärer, enligt regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna.

Den kommer att ge människor ett par hundralappar mer i plånboken per månad, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

– Väldigt många pressas hårt av inflationen. Allt har blivit dyrare, matkassen och bolån har blivit dyrare, och det är en tuff situation för många av landets pensionärer. Då är det rimligt och rätt att de får stöttning i den här svåra tiden.

Tillsammans med att grundavdraget skrivs upp med inflationen, vilket sker automatiskt, innebär skattesänkningen att en person med en pension på 25 000 kronor i månaden får 3 460 kronor mer i plånboken per år.

PRO: Inget jubel

Mer än hälften – nästan 2 200 kronor – av den lättnaden är dock en indexering som sker per automatik.

– I den budget vi lägger nästa år så är ungefär hälften indexering och hälften skattesänkningen, så sammantaget blir det cirka 3 400 mer per år i plånboken nästa år jämfört med i år, säger Svantesson.

I rena kronor och ören blir skattesänkningen störst för dem med högst pensionsinkomst. Det finns också ett tak.

Men från Pensionärernas riksorganisation (PRO) hörs inget jubel.

Om man sänker skatten för dem som arbetar är det självklart att också sänka den för pensionärer, men allra viktigast för pensionärerna är satsningar på äldreomsorgen, framhåller PRO:s ordförande Åsa Lindestam.

Hon tycker att det är "anmärkningsvärt" att förtidspensionärer inte får någonting.

– Det är folk som är utslitna. Det är anmärkningsvärt att de som hör till dem som har det sämst ställt inte får någonting alls här.

"En självklarhet"

Förslaget innebär konkret att det förhöjda grundavdraget höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget, som presenterades under måndagen.

– Det är en självklarhet att inkomst av tjänst och inkomst av pension ska ha samma beskattning. Pension är uppskjuten lön. Det är en ickefråga egentligen, säger SD:s talesperson Oscar Sjöstedt.

De med en årlig pensionsinkomst på 100 000 kronor får dock ingen ny skattesänkning.

– De med de allra lägsta pensionerna tenderar att ha garantipension och även där var det en indexering som var ganska påtaglig förra årsskiftet och även kommande årsskifte. Så de kommer in den vägen, säger Sjöstedt.

Förslaget finansieras delvis genom att regeringen valt att stoppa den automatiska uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt, säger Svantesson.

– Men sedan finns det ett reformutrymme och vi återkommer med budgeten i sin helhet.

"Tillsammans med det jobbskatteavdrag vi presenterat gör detta att det kommer att löna sig bättre både att arbeta och att ha arbetat i och med budgeten nästa år", skriver M, KD, L och SD vidare i debattartikeln.

Niklas Svahn/TT

Cecilia Klintö/TT

Fakta: Så mycket sänks skatten

TT

Regeringens skatteförslag för pensionärer innebär ett förhöjt grundavdrag.

Exempel (per månad):

En person med en pensionsinkomst på 16 667 kronor får en skattesänkning på 16 kronor i månaden med regeringens förslag. På grund av indexeringar blir lättnaden totalt 192 kronor.

Vid en pensionsinkomst på 35 000 blir skattesänkningen 226 kronor och med indexeringar 416 kronor.

Vid en inkomst på 62 500 blir skattesänkningen 266 kronor och med indexeringar 701 kronor.

Källa: Regeringskansliets beräkningar