DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: I 6,5 månader går hela din inkomst till skatt

Bild: Claudio Bresciani/TT

Den 17 juli har en genomsnittlig löntagare arbetat tillräckligt för att täcka årets samlade skattebörda, utifrån en jämn fördelning från årets början. Något som signalerar att skatten måste sänkas. Det menar John Norell på SvD:s ledarredaktion.

”Medan det ägnas mycket medieutrymme åt hur hushållens ekonomi pressas av höga räntor, inflation och elpriser har skatten hamnat i skymundan. Men hushållens största utgift är alltjämt skatten. Svensken lägger – ofrivilligt – mer på skatt än på boende, transporter eller mat”, skriver Norell.

”Ironiskt nog tror det stora flertalet att de betalar mindre skatt än de faktiskt gör. Tre av fyra svenskar underskattade skatten för en vanlig löntagare när Svenskt Näringsliv genomförde en undersökning 2018. Därför är skattefridagen en viktig påminnelse. Inte minst till Sveriges högerregering, vars mandat från väljarna var tydligt: skattetrycket måste ner”, avslutar han.

SvD Ledare: Fram till i dag jobbade du för storebror