ENERGIPRISERNA

Vätgas ska fixa flexibilitet i elsystemet

Här vid Ringhals kärnkraftverk projekterar Vattenfall för en ny vätgasanläggning. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Ekonomi (TT)

Vattenfall planerar för att göra vätgas av kärnkraftsel vid Ringhals och ny planerad havsvindkraft på Västkusten.

På så vis blir produktionen och utnyttjandet av elnätet mer flexibelt.

– Det här blir ett sätt använda det vi har på bästa sätt, att skapa flexibilitet, säger Vattenfalls strategichef Andreas Regnell.

Vattenfall har flera projekt på gång i Västsverige, dels förstudien av ny kärnkraft vid Ringhals, dels den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd. Nu dras ett nytt projekt igång om att producera vätgas vid den befintliga kärnkraftsanläggningen i Ringhals.

Går allt i mål blir det mycket ny el in i systemet. Om det blåser kraftigt samtidigt som kärnkraften går för fullt, då blir elen "för billig" och får heller kanske inte plats i elledningarna.

– Ett jättebra tillfälle att passa på att göra vätgas, säger Andreas Regnell.

Framtidens lösning kallar han det, bland annat för att klara elnätets utmaningar som inte alltid har plats för all el samtidigt när vädret är gynnsamt för produktion. Och för producenten minskar risken för att få dåligt betalt för elen.

– Det här behöver man göra på andra ställen också, säger Regnell.

Att just kombinera kärnkraft och vindkraft i ett flexibelt samarbete med fossilfri vätgas som ingrediens har inte varit så vanligt, enligt Andreas Regnell.

Lagrad vätgas kan användas till att generera el, eller att användas till de många gröna industriprojekten som är på gång på Västkusten, exempelvis Preems och St1:s projekt för att göra elektrobränslen till flyg och vägtransporter.

Olle Lindström/TT