RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Riksbanken: Krisen ingen risk för Sverige

Riksbankschef Erik Thedéen säger att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige, med anledning av problem för några banker i USA. Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

Riksbanken följer utvecklingen på finansmarknaderna noga och har beredskap att vidta åtgärder om det skulle behövas, med anledning av bankoron i USA, enligt riksbankchefen Erik Thedéen.

”Vi följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och bedömer i nuläget att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige. Bland annat omfattas de svenska bankerna av hårdare regelkrav än de aktörer i USA som fått problem", säger Thedéen i ett förskrivet uttalande inför utfrågningen i riksdagens finansutskott om bland annat penningpolitiken.

Han framhåller att svenska bankers "exponering" mot de aktörer som fått problem är begränsade.

"Samtidigt är det inte ovanligt att turbulens på de utländska kapitalmarknaderna smittar av sig på Sverige. Vi bevakar därför situationen noggrant och har som alltid beredskap att vidta åtgärder om den snabbt skulle förändras”, understryker Thedéen.

Han konstaterar också att inflationen fortfarande är alltför hög.

Lars Larsson/TT