KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Enkät: Majoriteten av storföretagen väldigt positiva till ny kärnkraft

Bild: Johan Nilsson/TT

Nio av elva storföretag stöder utbyggnaden av ny kärnkraft, visar en enkät som SVT Nyheter har gjort.

Enkäten gick till 20 av de företag i Sverige som förbrukar mest el. Av dessa ser elva av de tillfrågade företagen, väldigt positivt på ny kärnkraft. Bland dessa finns företag inom skogs-, gruv- och metallindustrin.

Nio av elva lyfter fram behovet av ny kärnkraft som ganska eller mycket viktigt och nio svarar att de vill köpa el från ny kärnkraft efter år 2030. I förlängningen handlar det om framtida industrisatsningar och tusentals jobbmöjligheter.

– Sverige kommer att behöva mer el för att industrin ska ska klara sina satsningar, säger Mikael Staffas, vd för gruvföretaget Boliden.

SVT Nyheter: Storföretag i SVT-enkät: Viktigt med ny kärnkraft