DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

IMF höjer global tillväxtprognos

Pierre-Olivier Gourinchas, prognoschef på Internationella valutafonden (IMF), tror inte den globala konjunktursvackan blir lika djup som befarat i år: Arkivbild Bild: Patrick Semansky AP/TT

Ekonomi (TT)

Slopade pandemirestriktioner i Kina och minskad ränteoro på marknaden har gjort konjunkturbilden lite ljusare, enligt Internationella valutafonden (IMF).

Men centralbankernas räntehöjningar och Ukrainakriget väntas fortfarande ge en rejäl inbromsning. Och vändningen uppåt 2024 ser inte ut att bli lika stark som väntat.

Den globala tillväxten väntas falla till 2,9 procent i år, ned från fjolårets beräknade 3,4 procent, enligt IMF:s ekonomer. Jämfört med i höstas har IMF:s ekonomer därmed höjt årets globala tillväxtprognos något. Då låg den på 2,7 procent.

"De globala finansiella förhållandena har förbättrats något sedan oktober 2022", skriver IMF i sin uppdaterade konjunkturrapport, World Economic Outlook.

Minskad ränteoro på marknaden pekas ut som en avgörande faktor bakom denna utveckling.

Väntas vända

Toppen i den så kallade räntecykeln ligger i och för sig högre nu. Men räntorna väntas vända ned betydligt snabbare och djupare enligt prissättningen på räntemarknaden.

Detta har redan lyft börser, dragit ned långa marknadsräntor och raderat ut en del av de förhöjda riskpremier som företag får betala på sina obligationslån, enligt IMF:s ekonomer.

Globalt väntas penningpolitiska åtstramningar för att få ner inflationen och kriget i Ukraina dock fortsätta att bromsa den ekonomiska aktiviteten i år, enligt IMF:s ekonomer. Och risken för recession i stora ekonomier går inte att utesluta.

BNP-fallet globalt är markant och tillväxten som väntas i år ligger nästan 1 procentenhet under det historiska snittet för perioden 2000-2019 på 3,8 procent i global tillväxt.

Dessutom blir återhämtningen svag, tror IMF-ekonomerna. Den globala tillväxten 2024 väntas inte heller nå upp till de historiska snittnivåerna, utan beräknas stanna på 3,1 procent. Där låg prognosen på 3,2 procent i oktoberprognosen.

Inflationen följer med tillväxten nedåt, tror IMF:s ekonomer. De räknar med att den globala inflationen faller från fjolårets snitt på 8,8 procent till 6,6 procent i år och 4,3 procent 2024.

Detta kan jämföras med omkring 3,5 procent i global inflation åren före det att pandemin slog till 2020.

IMF: Dra tillbaka

Riskerna ligger på nedåtsidan i den nya prognosen, enligt IMF:s ekonomer. Det innebär att de bedömer att risken för negativa överraskningar när det gäller tillväxt och inflation är större än risken för positiva.

Centralbankernas räntehöjningar och lägre tillväxt utgör en ökad risk för skuld- och finansieringsproblem, varnar IMF:s ekonomer i konjunkturrapporten. De betonar därför vikten av att det finns institutionella verktyg för skuldrekonstruktion på plats.

Dessutom efterlyser de en finanspolitik som är mer träffsäker när det gäller stöd till de som påverkas mest av högre livsmedels- och energipriser.

"Och bredbaserade finanspolitiska stödåtgärder borde dras tillbaka", skriver de.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Tillväxten globalt faller till 2,9 procent i år och 2024 väntas den stanna på 3,1 procent, enligt en uppdaterad konjunkturprognos från Internationella valutafonden (IMF). Detta kan jämföras med IMF:s prognos i oktober, då tillväxten 2023 beräknades falla till 2,7 procent följt av 3,2 procent i tillväxt 2024.

Bland de stora ekonomierna blåser motvinden hårdast för Storbritannien, vars BNP väntas krympa med 0,6 procent i år följt av en BNP-uppgång på 0,9 procent 2024.

Världens största ekonomi, USA, väntas växa med 1,4 procent i år och 1 procent 2024.

Kinas tillväxt väntas till följd av slopade pandemirestriktioner öka markant i år, till 5,2 procent följt av 4,5 procent nästa år. I fjol var tillväxten i Kina nere på 3 procent.

För eurozonen ligger tillväxtprognosen i år på 0,7 procent följt av en tillväxt på 1,6 procent 2024.

Källa: IMF, World Economic Outlook Update – Inflation Peaking amid Low Growth (2023)

Fakta

För Sverige ser 2023 tufft ut, då ekonomin är så räntekänslig – på grund av hög skuldsättning med rörliga räntor – och när köpkraften dessutom gröps ur av den svaga kronan.

En IMF-delegation presenterade så sent som förra veckan en bedömning av svensk ekonomi, enligt vilken Sveriges BNP kommer att krympa med 0,3 procent i år, medan inflationen backar till 6,5 procent.

Storbankernas chefsekonomer ser ännu dystrare på utsikterna för svensk ekonomi i år, med färska prognoser om BNP-fall i år på 0,8-1,3 procent.