Grovt fel av Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Det har Högsta domstolen slagit fast. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Juridik (TT)

Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Det har Högsta domstolen (HD) slagit fast i ett ärende om läkemedel.

Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ett ärende om tilläggsskydd för läkemedel – som är ett slags förlängt skydd som en patenthavare kan få i kompensation för den långa tid det tar att få läkemedel godkända för användning.

Regler om skyddet finns i en EU-förordning. Ett av villkoren för godkännande är att det inte har meddelats tilläggsskydd tidigare.

I det aktuella fallet hade läkemedelsbolaget ansökt om tilläggsskydd för ett av dess patenterade läkemedel. Ett skydd hade meddelats tidigare baserat på samma patent, men för ett annat läkemedel.

Patent- och marknadsöverdomstolen åberopade vissa avgöranden från EU-domstolen och avslog ansökan – utan att först ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen – eftersom kravet på att skydd inte får ha meddelats tidigare inte ansågs vara uppfyllt.

Då klagade läkemedelsbolaget hos HD, och hävdade grovt rättegångsfel eftersom förhandsavgörande inte hade inhämtats.

HD noterar att Patent- och marknadsöverdomstolen beslut inte kan överklagas. Samtidigt fastslår HD att ett förhandsavgörande borde ha hämtats in.

Den EU-rättsliga bedömningen är helt avgörande, skriver HD, som därför anser rättegångsfelet vara grovt och ska antas ha påverkat utgången i ärendet.

Målet återförvisas till Patent- och marknadsöverdomstolen.