RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Räntan pressar upp brf-avgifter

Bäst att förbereda sig på högre avgifter i bostadsrättsföreningar. Fyra av fem hushåll kan räkna med tio procents höjning, enligt UC. Arkivbild. Bild: Fredrik Persson/TT

Ekonomi (TT)

Ytterligare höjd styrränta ökar bördan för högt skuldsatta bostadsrättsföreningar. När lånen ska läggas om kan det bli mycket kännbart för de boende.

Sedan hösten 2021 har såväl bundna som rörliga räntor mer än trefaldigats.

Kreditupplysningsföretaget UC har räknat på hur drygt 17 000 av landets bostadsrättsföreningar, med över en miljon lägenheter, påverkas när föreningarnas lån hamnar på nya räntenivåer.

En ränteökning med två procentenheter leder till att 71 procent av hushållen får räkna med att avgifterna höjs 5–20 procent. För var tjugonde hushåll blir avgiftshöjningen minst 40 procent, enligt UC.

Skulle ränteökningen vara tre procentenheter får 46 procent av hushållen räkna med höjd avgift på 15–40 procent. Minst 40 procents avgiftshöjning gäller då för 12 procent av hushållen.

Boende i unga föreningar (byggår 2018 eller senare) påverkas i långt högre grad av avgiftshöjningar på minst 40 procent, enligt UC.

"Ungefär hälften av alla svenska hushåll som bor i en bostadsrättslägenhet har en förening med en relativt låg skuldsättning. Den andra hälften, drygt en halv miljon hushåll, bor i föreningar med medelhög till mycket hög skuldsättning", säger Stephane Hedman, ansvarig för UC Bostad, i ett pressmeddelande.

"Vi observerar regionala skillnader, men överlag kan sägas att mönstret är likartat i exempelvis storstadsregionerna", fortsätter hon.

Ungefär 60 procent av bostadsrättsföreningarna har lån med en löptid kortare än tre år, påpekar UC.