DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Swedbank räknar med svensk recession

Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Arkivbild. Bild: Swedbank/TT

Ekonomi (TT)

Recession och fallande bostadspriser kommer att prägla svensk ekonomi en tid, enligt Swedbanks ekonomer. De sänker sin prognos för svensk tillväxt för både i år och nästa år.

För 2023 räknar Swedbanks ekonomer nu med att tillväxten blir knappt mätbara 0,2 procent. Det kan jämföras med tidigare beräkning på 2,1 procent.

För i år sänks samtidigt prognosen till 2,2 procent, mot tidigare 2,8 procent.

"Vi förväntar oss en mild recession med fallande BNP några kvartal innan tillväxten återhämtar sig i mitten av 2023", skriver de i en färsk konjunkturrapport.

Nedtryckt konsumtion

Bankens chefsekonom Mattias Persson räknar med att konsumtionen trycks ned när inflationschocken slår till och när högre räntor gör lånen dyrare.

"Företagen tyngs av att kostnadspressen och möjligheterna att föra vidare kostnaderna till konsumenterna minskar med tiden. Investeringarna kommer att ta stryk", skriver han.

Han tillägger att energikrisen antas bli värre under vintern samtidigt som centralbankerna fortsätter med snabba räntehöjningar under hösten för att sedan avvakta under 2023.

"En mjuklandning är trolig, men risken för en hårdlandning är betydande", skriver Persson.

En risk han ser är att centralbankerna tar i för mycket för att trycka ned inflationen, så att ekonomierna drivs in i en "djup och varaktig lågkonjunktur".

Inflationen väntas toppa mot slutet av 2022, men antas sedan ligga kvar över 3 procent under större delen av nästa år, enligt Swedbanks ekonomer.

Höjd styrränta väntas

Riksbanken väntas höja styrräntan till 2,25 fram till början av nästa år.

"Företagens höga kostnader för transport och insatsvaror sätter avtryck, liksom högre importpriser från den svaga kronan. Inflationstrycket har breddats bortom energi samt livsmedel och såväl varu- som tjänstepriser justeras nu upp i rask takt", skriver Swedbank i rapporten.

På bostadsmarknaden räknar Swedbank med fortsatta prisfall under det kommande året.

"Totalt räknar vi med att bostadspriserna, för riket som helhet, kommer att ha fallit cirka 15 procent från toppen i februari till botten under första halvåret 2023", skriver Swedbank.

Joakim Goksör/TT