NORDENS EKONOMIER

Studie: Stor potential för fördjupat nordiskt samarbete

HELSINGBORG 2020-05-14 De nordiska flaggorna - Norges flagga, Islands flagga, Finlands flagga, Sveriges flagga och Danmarks flagga - vajar i vinden i hamnen i Helsingborg. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Det finns stor potential för att på flera håll förbättra ett nordisk handelssamarbete, visar en rapport från Kommerskollegium. ”Måste ges högre prioritet”, säger generaldirektör Anders Ahnlid.

År 2030 ska Norden vara världens mest integrerade och hållbara region har de nordiska regeringscheferna beslutat. Och det finns många möjligheter för att nå målet, enligt Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium.

– Ett ökat samarbete i Norden skulle underlätta för företagen, vilket skulle stärka den nordiska marknaden. Att vi och våra grannländer till exempel tolkar EU-gemensam lagstiftning på olika sätt kan utgöra ett hinder för företag som försöker verka i flera av de nordiska länderna, säger han.

En insats skulle vara att fördjupa samarbete kring principen om ömsesidigt erkännande av varor, vilket skulle öka möjligheterna för att sälja samma vara i de nordiska länderna.

En annan insats skulle vara att ta fram fler standarder för varor och tjänster på den nordiska marknaden, som sedan kan användas för att skapa en europeisk eller en internationell standard

– Om vi ska nå framsteg så måste högre prioritet ges åt handelsrelationerna i det nordiska samarbetet både politiskt och på tjänstemannanivå, säger Anders Ahnlid.

Pressmeddelande: Samarbetet i Norden kan förbättras visar ny utredning