DET SVENSKA SKATTETRYCKET

HALMSTAD 2020-09-15 Skatteverket - kontoret i centrala Halmstad. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Kommission: Sverige måste få ut mer av skatterna

Sverige är på väg att bli Nordens fattigaste land. Vi måste bryta den negativa spiralen som höga skatter orsakar så att vi får ”mer nytta för varje skattekrona”. Det skriver Leif Östling och Bettina Kashefi på Svenska Dagbladets debattsida.

Sverige måste bryta den negativa spiralen som höga skatter skapar. Det menar Kommissionen för skattenytta som presenterar sin första delrapport ”Skattenytta, institutioner och välstånd”.

Leif Östling, ordförande Kommissionen för skattenytta och Bettina Kashefi. kanslichef Kommissionen för skattenytta menar att Sverige i ett utsatt läge med en allvarlig säkerhetspolitisk situation är på väg att göra om gamla misstag.

”Misstaget har varit att vi aldrig tittat på effektiviteten i våra offentliga åtaganden utan i stället bara fyllt på med mer pengar när verksamheternas kvalitet brustit”, skriver de och pekar på att de ökade försvarsanslagen till 2 procent av BNP ska finansieras med en ”beredskapsskatt”.

Samtidigt ska högre priser på livsmedel och drivmedel hanteras med en ny värnskatt. Högre skatt på arbete innebär i förlängningen, menar de, en ökad kostnadsbörda för både offentlig och privat sektor vilket i sin tur betyder mindre resurser till den offentliga sektorn.

För att bryta utvecklingen där Sverige tappar i välstånd och blir fattigare så måste offentliga verksamheter bli mer effektiva. Här gäller det att titta på hur andra länder lyckas, som Danmark, skriver Östling och Kashefi.

”Vi måste bli mycket mer snabbfotade så att vi smidigt kan förändra vår offentliga sektor i takt med att omvärlden förändras”.

Ett allra första steg handlar om att synliggöra skatterna så att medborgare själva kan bedöma vad som är skattenytta, slår Östling och Kashefi fast.

SvD: ”Sverige är snart fattigast i Norden”