DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Många exportföretag tror på orderlyft

Svensk Exportkredits barometer visar att de flesta exportföretag tror på högre orderingång det närmaste året. Arkivbild Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Ekonomi (TT)

Svenska exportföretag har en fortsatt positiv syn på framtiden, visar Exportkreditbarometern från statliga Svensk Exportkredit (SEK).

Drygt hälften räknar med att orderingången ökar det närmaste året.

Pandemieffekter, komponentbrist, fraktproblem och höga elpriser präglar stora delar av världsmarknaden. Men efterfrågan är det ingen brist på, enligt svenska exportföretag.

– Det ser fortsatt starkt ut och exportföretagen ser positivt på framtiden. De förväntar sig en stark efterfrågan de närmaste tolv månaderna, säger Magnus Montan, vd på SEK.

Historiskt hög nivå

Exportkreditbarometern från SEK visar att 56 procent av exportföretagen räknar med ökad orderingång de närmaste tolv månaderna. Det är marginellt lägre än vårens notering på 58 procent, men fortsatt på en historiskt hög nivå.

– Om vi jämför med hösten innan pandemin, 2019, ser det väldigt positivt ut. Det visar på en fortsatt kraftig ekonomisk återhämtning i ekonomin, säger Montan.

Underlaget till barometern bygger på intervjuer med 200 svenska exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor och ger en allmän bild av konjunkturläget.

Andelen som tror på minskad orderingång det närmaste året ökar marginellt till 5 procent, upp från 4 procent i våras.

– Det är rätt låga nivåer, säger Montan.

Enligt Montan visar barometern – där 39 procent räknar med oförändrad orderingång det kommande året – att svenska exportföretag generellt mår bra och är aktiva internationellt.

– De gör investeringar och förvärv. De söker etableringar utanför landets gränser. Vad vi ser i SEK:s aktivitet matchar den här enkäten väldigt väl, säger han.

Efterfrågan på finansiering hög

SEK finansierar främst större svenska exportföretag – inom såväl fordonsindustri, telekom och tjänstesektorn. Enligt Montan är efterfrågan på bolagets tjänster hög.

– Under lågkonjunkturen i pandemin var det väldigt stor efterfrågan på finansiering från SEK. Och vi ser en fortsatt god efterfrågan, säger han.

SEK har som ambition att bredda sin kundportfölj.

– Vi är övertygade om att det finns fler bolag som skulle kunna dra nytta av våra lösningar och vår finansiering, säger Montan.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Exportkreditbarometern vänder sig till exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. Cirka 200 exportföretag har svarat på senaste undersökningen, som genomfördes under perioden 1–29 oktober 2021.

Barometern tas fram av Svensk Exportkredit (SEK), som är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster.

SEK:s finansiering syftar till att ge svenska exportföretag möjlighet att växa och bidra till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Källa: Svensk Exportkredit