DEN SVENSKA EXPORTEN

Utrikeshandeln återhämtar sig

Bild: Seth Wenig

En ny rapport visar att varuhandeln drivit på Sveriges export under första halvåret 2021, skriver Kommerskollegium i ett pressmeddelande.

Sveriges utrikeshandel drabbades hårt av coronapandemin men ser nu ut att vara på väg tillbaka. Exporten av varor och tjänster ökade under årets första halva med 9 procent, jämfört med samma period 2020.

Specifikt varuhandeln har återhämtat sig väl under 2021, medan tjänstehandeln fortfarande är haltande.

– Delar av tjänstehandeln är starkt kopplad till resor och transporter. Eftersom turismen fortsatt ligger på väldigt låga nivåer så fortsätter den att dra ner tjänstehandeln. Tjänsteresorna har inte heller kommit igång ordentligt och sammantaget är det därför inte så märkligt, säger Petter Stålenheim, handelsstatistisk expert på Kommerskollegium, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: ”Mörkast siffror stod andra kvartalet 2020 för”