FRIHANDELNS FRAMTID

USA flaggar för nya tullar mot Kina

USA:s handelsrepresentant Katherine Tai väntas presentera Bidenregeringens linje i handelsrelationen med Kina. Arkivbild Bild: Rebecca Droke/AP/TT

Ekonomi (TT-Reuters)

Nya USA-tullar på kinesiska varor kan inte uteslutas, enligt källor inom Bidenregeringen.

USA:s handelsrepresentant Katherine Tai vill samtidigt få igång samtalen igen om bristerna i det så kallade fas 1-avtalet mellan länderna.

Katherine Tai siktar bland annat på ett digitalt möte med Kinas vice premiärminister Liu He om handelsfrågorna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till regeringskällor i Washington.

Uppfyller inte åtaganden

Samtidigt uppger källorna att Tai inte utesluter att USA inför nya tullar på kinesiska varor, då Kina än så länge inte har uppfyllt sina åtaganden enligt fas 1-avtalet.

Kina har i avtalet, från slutet av 2019, bland annat åtagit sig att på två år öka importen av amerikanska industri- och jordbruksprodukter, energi och tjänster från USA med 200 miljarder dollar jämfört med nivån 2017.

Enligt beräkningar från Peterson Institute for International Economics ska Kina under 2020 bara ha uppnått 62 procent av sina åtaganden. I år lutar det åt att Kina ligger 30 procent under målet.

Fas 1-avtalet mellan Kina och USA ingicks i slutet av 2019, då Donald Trump var president och innebar ett avbrott efter flera års handelskrig med strafftullar och motåtgärder från båda sidor.

Tai tillträdde tidigare i år. I samband med att hon för första gången presenterar Bidenregeringens linje i Kinafrågan väntas hon åter öppna upp möjligheten för amerikanska företag att söka undantag från tullar och avgifter, enligt regeringskällorna.

Beslutsfattare på sanktionslista

Bidenregeringen har sedan den tog över Vita huset bland annat uppfört kinesiska beslutsfattare på sin sanktionslista med hänvisning till behandlingen av muslimska uigurer i Xinjiangprovinsen. Dessutom har ett förbud för amerikaner att investera i kinesiska företag med kopplingar till Kinas försvarsmakt utvidgats.

När fas 1-avtalet träffades var syftet att bana vägen för samtal om ett fas 2-avtal, för att reglera statliga subventioner och strukturella handelsproblem. Detta projekt ligger dock på is.

– Vi inser att Kina helt enkelt inte kommer att ändra sig och att vi måste ha en strategi som hanterar Kina som det är snarare än hur vi vill att Kina ska vara, säger en av regeringskällorna.