DEN SVENSKA EXPORTEN

Skogsexporten ökade i värde

En timmerbil i Enköping. Exporten av skogsvaror ökade i värde under 2021. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Värdet på exporten av skogsvaror ökade med 16 procent under 2021 jämfört med året före, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), rapporterar tidningen ATL.

Den största värdeökningen stod trävaror för, som ökade med 46 procent till 49,5 miljarder kronor.

Pappersmassa ökade med 18 procent till 27,3 miljarder kronor och papper ökade två procent till 82,3 miljarder kronor.

Men när det kommer till det totala svenska exportvärdet stod skogsvaror endast för 10 procent. Mineralvaror stod för 12 procent, kemivaror för 14 procent och verkstadsprodukter för hela 43 procent.