PRIVATEKONOMI

Privatekonomi hindrar separationer

Bild: Jessica Gow/TT

En ny undersökning visar att ekonomin är den främst anledningen att skjuta upp en separation. I synnerhet för kvinnor blir stigande bostadspriser, amorteringskrav och kontantinsats hinder för att separera, skriver SBAB i ett pressmeddelande.

Fler män en kvinnor uppger att deras främsta orsak för att skjuta upp en separation, eller att den uteblir, är ”svårt att få ihop ekonomin”. Den andra vanligaste orsaken är att man inte vill ge upp sin levnadsstandard och tredje vanligaste anges vara svårighet att hitta två bostäder inom samma geografiska område.

Tidsaspekten är viktig för många som vill separera, och tillsammans med det ekonomiska läget och de geografiska förutsättningarna uppges detta vara mest betydande när man tar beslut kring att bryta upp. Dessutom är trångboddhet en faktor som nästan alltid spelar in för par med gemensamma barn.

– Vi har en bostadsmarknad som i tillväxtregionerna underlättas av två ekonomier och inte en, trots att vi har flest singelhushåll i hela världen. Det här bidrar till att trångboddheten ökar, om man inte har råd med en trea köper man en tvåa. Vem har inte hört om ensamstående som sover i vardagsrummet och barnen får dela på det enda sovrummet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Faktum är att kalkylen inte går ihop för en kvinna med medelinkomst i någon av kommunerna.