FRAMTIDENS PENSIONER

Nya pensionstillägget: Så stort eller litet blir det

Bild: Henrik Montgomery/TT

Det nya pensionstillägget kommer delas ut för första gången i september. Som mest kan man få ut 600 kronor extra i månaden före skatt, som minst några kronor, skriver Di.

Pensionstillägget är till för att höja den disponibla inkomsten för de som arbetat 40 år men fortfarande har låg pension. De som får ta del av utbetalningen är därmed personer över 65 år som har en allmän pension före skatt på mellan 9 000 och 17 000 kronor. Enligt Pensionsmyndigheten är det 6 av 10 pensionärer som berörs.

Det som avgör hur stort tillägget blir är storleken på din inkomst, hur många år du arbetat och när du är född. Exempelvis, om man har en inkomst som berättigar till 600 kronor i månaden, men samtidigt har man bara arbetat i 20 år, blir tillägget 300 kronor.

Utbetalningen kommer ske tillsammans med den allmänna pensionen.

Di: Här ser du hur mycket du kan få i pensionstillägg.