KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny metod för hållbar gruvdrift – bakterier blir de nya borrarna

Ett samarbete mellan Audis miljöfond och tyska tekniska högskolan Bergakademie Freiberg har lett fram till nya metoder för utvinning av högteknologiska metaller, så kallade sällsynta jordartsmetaller.

En ny metod för utvinning av sällsynta jordartsmetaller banar väg för en grönare gruvdrift, skriver Metal Supply.

Metoden kallas in-situ biolakningen, framtaget i samarbete mellan Audis miljöfond och tyska tekniska högskolan Bergakademie Freiberg. Det är en form av urlakningsprocess där råvaruelementen lossas från malmen med hjälp av mikroorganismer som redan finns i gruvan.

Ovanpå det används så kallad tvåstegs-membranbearbetning, där anläggningen även separerar mikroorganismerna och matar tillbaka dem till lakningsprocessen som ett steg i den cirkulära ekonomin.

Till skillnad från dagens malmutvinning kommer den nya processen inte kräva tunga maskiner, samt utnyttja mindre energi och färre kemikalier. Det ger framför allt inga skador på det omkringliggande landskapet.

Metal Supply: Ny metod för grönare utvinning av jordartsmetaller