BOMARKNADEN

”Kommun­politiker bör inte få stoppa bostäder”

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Avskaffa det kommunala planmonopolet, skriver Lucas Ljungberg, Timbro, på SvD Debatt.

”Borgerliga partier måste våga ta strid med sina egna kommunpolitiker och avskaffa kommunernas rätt att hindra bostadsbyggande”, skriver Lucas Ljungberg, jurist och projektledare på Timbro, på Svenska Dagbladets debattsida.

I en ny rapport från Timbro ”Farväl till byggnadsnämnder” föreslår han att det kommunala planmonopolet avskaffas.

Han föreslår att privata aktörer ska kunna ta initiativ till att ta fram detaljplaner, för att sedan få dem prövade av en ny statlig myndighet.

SvD Debatt: ”Kommun­politiker bör inte få stoppa bostäder”

Rapport: Farväl till byggnadsnämnden – Avskaffa det kommunala planmonopolet