DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Inflation kan bli ekonomins långtidscovid

Bild: Vincent Yu

Vi rör oss raskt mot en ny era av lägre ekonomisk tillväxt och högre inflation, och pandemin har ökat takten i den utvecklingen. Det säger ekonomiprofessorn Charles Goodhart till Kvartal.

Under 2020 satsade världens finansministrar nästan 14 000 miljarder dollar, motsvarande 103 svenska statsbudgetar, i olika stödpaket. Samtidigt sänkte centralbankscheferna räntan. När pandemin börjar klinga av skruvas prognoserna upp igen och den ekonomiska tillväxten i världen förväntas bli ungefär 6 procent i år, konstaterar Kvartal.

Men Ekonomprofessorn Charles Goodhart är pessimistisk. I hans senaste bok The great demographic reversal förklaras hur den åldrande befolkningen i världen kommer att leda till en stagnationsperiod med högre inflation, mer likt 1970-talet, än vad vi vant oss vid de senaste decennierna.

– Pandemin gör att processen kommer att gå snabbare. Vi rör oss raskt mot en ny värld. Om vi inte redan nu är där. Med lägre ekonomisk tillväxt, högre inflation och högre räntor, även om centralbankerna håller styrräntorna låga. Ett sätt att mildra effekterna av de demografiska förändringarna är att försöka minska den höga skuldsättningen i samhället, säger Goodhart till Kvartal.

Kvartal: Inflation kan bli ekonomins långtidscovid