DET SVENSKA LANTBRUKET

Hårdare gräns för viltskador kan öka livsmedelsproduktionen med 200 000 ton

Bild: Maja Suslin/TT

Lantbrukarnas Riksförbund vill se en skärpt toleransnivå för viltskador – skulle öka livsmedelsproduktionen med 200 000 ton.

Stora viltskador hindrar utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. Under 2020 var det årliga skördebortfallet värt hela 733 miljoner kronor.

Med en övre gräns på 4 procent på gårdsnivå och 2 procent på nationell nivå. Det skulle öka produktionen av grödor med 200 000 ton per år, bedömer förbundet.

– Vi behöver en enad front mot viltskadorna för de tär på både produktionen och på lönsamheten. Markägare, länsstyrelser, arrendatorer, Naturvårdsverket och andra parter i viltförvaltningen behöver ställa sig bakom de toleransnivåer som vi föreslår, så att vi kan minska skadorna och öka livsmedelsproduktionen, säger Mikaela Johnsson, ledamot i förbundsstyrelsen i Lantbrukarnas Riksförbund.

får utöver en ökad livsmedelsproduktion och en robustare försörjningstrygghet, mer pengar över att investera i fossilfria och hållbara lösningar för lantbruket.

Pressmeddelande: Övre gräns för viltskador skulle öka livsmedelsproduktionen med 200 000 ton