DEN SVENSKA INDUSTRIN

Fortsatt stark produktion av råstål

I augusti minskade produktionen av råstål i Sverige med 8,4 procent. Trots detta ligger samlad produktion för årets första åtta månader på plus, skriver Jernkontoret.

Under augusti 2021 producerades 234 000 ton råstål i Sverige, vilket är en minskning med 8,4 procent jämfört med augusti förra året. Hittills i år har det i Sverige producerats 3 011 000 ton råstål. Det är 8,7 procent mer än motsvarande period 2020.

– Nedgången kan härledas till tillfälliga underhållstopp på vissa stålverk, så detta påverkar inte bilden av att råstålsproduktionen har återvänt till normala nivåer, säger Mathias Ternell handelspolitisk direktör på Jernkontoret med ansvar för svensk stålstatistik, i ett uttalande.

Fortsatt stark produktionstakt för råstål, trots nedgång i augusti