RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Företagens inflationsförväntningar stiger

Bild: Mostphotos

Trots att inflationen väntas sjunka mellan juni och juli stiger företagens inflationsförväntningar, säger prognosansvarig på Handelsbanken till Di.

Företagare räknar med en stigande prisnivå framöver och anger ”konkurrenters beteenden” som en anledning till att höja priserna. Det säger Johan Löf, prognosansvarig på Handelsbanken, till DI.

Även löneutvecklingen driver på pristrycket i industrin, menar han.

”Den senaste tiden tycks en löneglidningstrend ha inletts, med totala löneökningar som tydligt överstiger nivåerna i de centrala avtalen. Företag har redan nämnt inhemska kostnader som en av många anledningar bakom sina prisökningar och till detta kan läggas de högre löneökningarna”, skriver han till DI.

Dagens Industri: Analytiker: Inflationen fortsatt över Riksbankens prognoser