DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Fed ser inga tecken på minskad inflation

Fed-chefen Jerome Powell i samband med det senaste räntebeskedet från den amerikanska centralbanken den 2 november. Arkivbild. Bild: Patrick Semansky/AP/TT

Ekonomi (TT-AP)

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) noterade vid sitt senaste möte "mycket få tecken" på att inflationstrycket är avtagande.

Sålunda höjdes styrräntan den 2 november med 75 punkter, den fjärde så kallade trippelhöjningen i rad.

Bakgrunden till höjningsbeslutet framgår av Feds ränteprotokoll som nu blivit offentligt. Där nämns bland annat ökade löner till följd av en stark arbetsmarknad.

Vid mötet för tre veckor sedan uttryckte Fed-ledamöter osäkerhet över för hur lång tid det kommer att ta för räntehöjningarna att tämja inflationen. Vissa av dem hoppades ändå att fallande råvarupriser och upplösta flaskhalsar i försörjningskedjan ska bidra till lägre inflation på medellång sikt.