DEN AKUTA ELKRISEN

Debatt: Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut

Bild: Johan Nilsson/TT

Vind- och kärnkraft bör inte vara en vattendelare för framtidens energiförsörjning. "Det finns utrymme för alla sorters fossilfri elproduktion att vara med och möta behovet”, skriver företrädare för de båda kraftslagen i ett gemensamt debattinlägg på Di.

Inom 20 år väntas Sverige behöva dubbelt så mycket el för att möta den ökade efterfrågan.

Men inför valet i september ges en bild av att Sverige nu står inför valet att bygga antingen vindkraft eller kärnkraft. Partierna går mot positioneringar och låsningar istället för lösningar. Detta i en tid när den framtida utbyggnaden av elproduktionen behöver ske på flera håll, menar Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi och Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige.

Tillsammans kan alla kraftslagen bidra. För det måste de regulatoriska hindren undanröjas, fortsätter de.

"För att nå dit krävs politisk samling. Målet ska vara att i bred enighet skapa förutsättningar för marknaden att producera all den el som vårt land behöver.”

I en avslutande mening manar de till det mod och den politiska handlingskraft som krävs för att skapa förutsättningar för ett fossilfritt Sverige genom en långsiktig och bred energiöverenskommelse.

"Kortsiktiga opinionsmässiga vinster på energiområdet sker på bekostnad av Sveriges möjligheter att uppnå klimatmålen och att vara den ledande industrinationen.”

Di Debatt: Debatt: Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut