DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Debatt: Oacceptabelt att tillståndsprocesser ska försena

Bild: Robert Henriksson / SvD / TT

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, vill se snabbare tillståndsprocesser.

”Sverige behöver öka elanvändningen för att klara ambitionen om fossilfri produktion och kommunikation. De kommande åren investeras 130 miljarder i nya nät. Att tillståndsprocesser ska tillåtas försena byggena är inte acceptabelt”, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på DI:s debattsida.

Han listar flera förslag som kan leda till snabbare tillståndsprocesser. Bland annat handlar det om att lägga fast en tidsatt elnätsplan och ställa krav på myndigheterna att bestämma tidsplan.

”Utbyggnadsbehovet är omfattande. Trots att en del av behovet kan lösas med ökad flexibilitet i användning och produktion behöver stamnätet byggas ut för att klara omställningen”, skriver han.

DI Debatt: Sex förslag för snabbare tillstånd för elledningar