KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Megasatsningar i norr ställer krav på regionalt nytänkande

Bild: Axel Hilleskog/SvD/TT

Forskarna Håkan Boter och Håkan Bohman anser i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren att det spirande företagandet i norra Sverige behöver få bättre stöd.

Forskningen har visat att entreprenörskap är en av de mest centrala drivkrafterna för att skapa regional utveckling, anser debattörerna. De lyfter fram betydelsen av företag som Northvolt, som de kallar flaggskeppsföretag, och som skapar en grogrund för uppkomst och spridning av ny teknologi och nya affärsmodeller.

”Ett Flaggskeppsföretag kan därmed tillsammans med regionens entreprenörer, företag och samhällsaktörer skapa ett nytt ekosystem till nytta för samtliga deltagande parter. I detta "nätverk" skapas förutsättningar för ett dynamiskt flöde av framväxande innovationsprocesser och ny kunskap”, skriver debattörerna.

De anser bland annat att regionens politiker borde se till att EU-medel finansierar nytänkandet.

Debatt: Megasatsningar i norr ställer krav på regionalt nytänkande