DET NYA ARBETSLIVET

Chefer dåligt rustade för kris

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Kriserna är många, men många svenska chefer har ingen erfarenhet av krisledarskap, skriver Chef utifrån en ny undersökning.

Chefs undersökning visar bland annat att en fjärdedel av cheferna har ingen eller nästan ingen erfarenhet av krisledarskap och att 44 procent knappt har tränat sig i att få den kunskapen.

Samtidigt anger en majoritet att de är redo att arbeta med krisberedskapen genom övningar och planer.

– Att regelbundet ha genomgång av rutiner vid kris eller en akut situation gör att alla känner sig tryggare när det händer. Gör praktiska övningar regelbundet, precis som med brandövningar. Och se till att ha ett beredskapslager som räcker en tid. Oavsett vad ekonomerna tycker om lagerförvaring, säger en av cheferna i enkäten.

Chef: Undersökning: Chefer dåligt rustade för kris