Branschen som går strålande under krisen

Genrebild. Bild: Mostphotos

Trots komponentbrist och pandemi har försäljningen av värmepumpar ökat under 2021, skriver Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i ett pressmeddelande.

Under 2021 ökade försäljningen av värmepumpar med 11 procent. Dessutom har segmentet luft-vattenvärmepumpar haft en starkt tillväxt på 21 procent under förra året.

”Generellt kan man säga att orderingången är fortsatt stark och överstiger leveransförmågan. De ökande energipriserna och att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader, leder till ett ökat intresse för lösningar som involverar värmepumpar”, skriver man i pressmeddelandet.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen: Värmebranschen går fortsatt mycket starkt