BOMARKNADEN

Bostadsbyggandet upp med 43 procent senaste året

Under det senaste året har antalets startade bostadsbyggen ökat med 43 procent under det senaste året, skriver Di.

Framförallt drivs trenden på av byggandet av flerbostadshus driver trenden, men även småhusbyggandet ökar. Detta enligt en ny indikator från Byggfakta. Indikatorn visar, enligt bolaget, en tidig bild av konjunkturen inom byggbranschen, innan den framträder i offentlig data.

Det är sannolikt att det statliga investeringsstödet har bidragit till ökningen av byggstarter, sedan avmattningen under 2019.

– Byggstartindikatorn visar att bostadsbyggandet har accelererat ordentligt under pandemin. En kombination av ett stort uppdämt bostadsbehov, kraftigt stigande priser och god tillgång till finansiering har drivit på utvecklingen”, säger Tor Borg, analyschef på Citymark/Byggfakta, till Di.

Di: ”Byggfakta uppskattar byggkostnaden för de nyproducerade bostäderna som byggstartats under de senaste tolv månaderna till 98,8 miljarder kronor”